Läbi töö ja vile

sihikindlalt lõpptulemuse poole:

Siin, selles parempoolses majas, Peahoones (toonane Kalinini, tänane Kopli 101) me 1960. a 1. septembril siis oma tudengielu alustasimegi.

 
Soojusemeesteks vormiti meid siiski Soojuse majas (Kopli 116). Selle kena pildi (Arvi Priki foto) "varastasin” meie kateedri, tänase Soojustehnika Instituudi kodulehelt:

 

Soojustehnika Instituut