Dotsent Jaan Ivand [15.02.1896-04.06.1964]
Vanemõpetaja Gustav Saar [29.04.1920-28.04.1972]
Vanemõpetaja Ants Koni [18.10.29-22.03.1987
Arvo Rivis [01.06.1942-12.11.1987]
Professor Ilmar Mikk [01.03.1925-24.06.1989]
Herman Vomm [18.03.1942-17.11.1990
Heinar Martin [27.08.1941-09.03.1995]
Tiit Kuura [91.02.1939-30.01.2001]
Professor Ilmar Öpik [17.06.1917-29.07.2001]
Lembit Vaher [19.02.1942-18.11.2001]
Tõnu Tamm [19.01.1941-10.04.2004]
Ivar Mägisto [12.11.1933-27.10.2004]
Heino-Juhan Vasar [11.04.1942-27.02.2009]
Vanemõpetaja Arvo Kull [02.10.1927-14.03.2014]
Jaak Härmand [23.12.1941-20.12.2014]
Märt Soost [27.12.1934-25.06.2016]
Hendrik Arro [25.07.1925-26.09.2017]
Enamuse Eesti kalmistute skeemid ning meie sõprade kalmude asukohad leiad
nime järgi hõlpsasti siit.

***

Jaan Ivand, Ants Koni, Ilmar Öpik, Lembit Vaher, Tõnu Tamm, Ivar Mägisto
Arvo Kull ja Hendrik Arro on maetud Metsakalmistule

Gustav Saar ja Jaak Härmand on maetud Rahumäe kalmistule

Arvo Rivis, Tiit Kuura ja Märt Soost on maetud Pärnamäe kalmistule

Ilmar Mikk on maetud Liiva kalmistule

Herman Vomm on maetud Haapsalu Metsakalmistule.

Heinar Martin on maetud Mäetaguse kalmistule.
Heinari kalmu asukoht aerofotol.

Heino-Juhan Vasar on maetud Rohuneeme kalmistule